Sản phẩm

Sản phẩm

Phiên Bản: ĐẠI LÝ NISSAN ĐÀ NẴNG
GIÁ BÁN: KHUYẾN MÃI THÁNG 10/2020
Giá Khuyến Mãi: Liên Hệ: 0905.157.658
Phiên Bản: Xtrail SL 2020
GIÁ BÁN: 913.000.000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi:Tặng 50% Phí Trước Bạ
Phiên Bản: Xtrail SV 2020
GIÁ BÁN: 993.000.000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi:Tặng 50% Phí Trước Bạ
Phiên Bản: Sunny XL 2020
GIÁ BÁN: 428.000.000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi: Liên Hệ: 0905.157.658
Phiên Bản: Sunny XV và XT 2020
GIÁ BÁN: 498.000.000 VNĐ
Giá Khuyến MãiLiên Hệ: 0905.157.658
Phiên Bản: Navara EL(IVI) + EL(Z) 2020
GIÁ BÁN: 679.000.000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi: Liên Hệ: 0905.157.658
Phiên Bản: Navara VL(IVI) + VL(Z) 2020
GIÁ BÁN: 835.000.000 VNĐ
Giá Khuyến MãiLiên Hệ: 0905.157.658
Phiên Bản: Terra S (Máy dầu) 2020
GIÁ BÁN: 848.000.000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi: Liên Hệ: 0905.157.658
Phiên Bản: Terra E và V (Máy xăng) 2020
GIÁ BÁN: 998.000.000 VNĐ                     
Giá Khuyến Mãi: Liên Hệ: 0905.157.658

Địa chỉ