Sản phẩm

Sản phẩm

khuyến mãi đặc biệt tháng 0̀̀6/2022
Phiên Bản: ĐẠI LÝ NISSAN ĐÀ NẴNG 
GIÁ BÁNKHUYẾN MÃI THÁNG 06/2022
Giá Khuyến Mãi: Liên Hệ: 0905.157.658
Nissan Almera 2022 - CVT Cao Cấp
Phiên Bản: ALMERA VL 2022
GIÁ BÁN: 595.000.000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi: Liên hệ 0905.157.658
Nissan Almera EL 2022 - Tiêu Chuẩn
Phiên Bản: ALMERA EL 2022
GIÁ BÁN: 539.000.000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi: Liên hệ 0905.157.658
NISSAN KICKS E-Power 2022
Phiên Bản: NISSAN KICKS 2022
GIÁ BÁN: 650.000.000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi:Liên hệ: 0905.157.658
Navara 2.5L 2WD (01 cầu 7AT) 2022
Phiên Bản:NAVARA VE (Tiêu chuẩn)
GIÁ BÁN748.000.000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi: Liên hệ 0905.157.658
 
Navara 2.5L 4WD (02 cầu 7AT)  2022
Phiên Bản: NAVARA VL (Cao Cấp)
GIÁ BÁN: 895.000.000 VNĐ                     
Giá Khuyến Mãi: Liên hệ 0905.157.658

Địa chỉ