Sản phẩm

Sản phẩm

khuyến mãi đặc biệt tháng 01/2022
Phiên Bản: ĐẠI LÝ NISSAN ĐÀ NẴNG 
GIÁ BÁNKHUYẾN MÃI THÁNG 01/2022
Giá Khuyến Mãi: Liên Hệ: 0905.157.658
Nissan Almera 2022 - CVT Cao Cấp
Phiên Bản: ALMERA VL + EL 2022
GIÁ BÁN: 579.000.000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi: Ưu đãi 100% Trước Bạ
Nissan Almera XL 2022 - Số sàn MT
Phiên Bản: ALMERA XL 2022
GIÁ BÁN: 469.000.000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi: Ưu đãi 100% Trước bạ
Navara 2.5L 2WD (01 cầu 7AT) 2022
Phiên Bản:NAVARA VE (Tiêu chuẩn)
GIÁ BÁN748.000.000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi: Tặng 50% Trước Bạ
Navara 2.5L 4WD (02 cầu 7AT)  2022
Phiên Bản: NAVARA VL (Cao Cấp)
GIÁ BÁN: 895.000.000 VNĐ                     
Giá Khuyến Mãi: Tặng 50% Trước bạ
Navara VL (02 cầu 7AT) 2020
Phiên Bản: NAVARA (VL) 2020 
GIÁ BÁN: 799.000.000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi: Liên hệ: 0905.157.658
Navara EL (01 cầu 7AT) 2020
Phiên Bản: NAVARA (EL) 2020
GIÁ BÁN: 659.000.000 VNĐ
Giá Khuyến MãiLiên Hệ: 0905.157.658
Phiên Bản: X-TRAIL SL 2020
GIÁ BÁN: 913.000.000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi:Liên hệ: 0905.157.658
Phiên Bản: X-TRAIL SV 2020
GIÁ BÁN: 993.000.000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi:Liên hệ: 0905.157.658

Địa chỉ