Sản phẩm

Sản phẩm

Phiên Bản: ĐẠI LÝ NISSAN ĐÀ NẴNG
GIÁ BÁN:  GIẢM GIÁ SỐC NĂM 2020
Giá Khuyến Mãi: Liên Hệ: 0905.157.658
Phiên Bản: Sunny XL 2019
GIÁ BÁN: 448.000.000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi: Liên Hệ: 0905.157.658
Phiên Bản: Sunny XV và XT 2019
GIÁ BÁN: 518.000.000 VNĐ
Giá Khuyến MãiLiên Hệ: 0905.157.658
Phiên Bản: Navara EL(IVI) + EL(Z) 2019
GIÁ BÁN: 679.000.000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi: Liên Hệ: 0905.157.658
Phiên Bản: Navara VL(IVI) + VL(Z) 2019
GIÁ BÁN: 835.000.000 VNĐ
Giá Khuyến MãiLiên Hệ: 0905.157.658
Phiên Bản: Xtrail SL 2019
GIÁ BÁN: 941.000.000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi: Liên Hệ: 0905.157.658
Phiên Bản: Xtrail SV 2019
GIÁ BÁN: 1.023.000.000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi: Liên Hệ: 0905.157.658
Phiên Bản: Terra S (Máy dầu) 2019
GIÁ BÁN: 899.000.000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi: Liên Hệ: 0905.157.658
Phiên Bản: Terra E và V (Máy xăng) 2019
GIÁ BÁN: 1.098.000.000 VNĐ                     
Giá Khuyến Mãi: Liên Hệ: 0905.157.658

Địa chỉ