Nissan Almera 2022

khuyến mãi đặc biệt tháng 0̀̀9/2022
Phiên Bản: ĐẠI LÝ NISSAN ĐÀ NẴNG 
GIÁ BÁNKHUYẾN MÃI THÁNG 09/2022
Giá Khuyến Mãi: Liên Hệ: 0905.157.658
Nissan Almera VL 2022 - Cao Cấp
Phiên Bản: ALMERA VL 2022
GIÁ BÁN: 595.000.000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi: Liên hệ 0905.157.658
Nissan Almera EL 2022 - Tiêu Chuẩn
Phiên Bản: ALMERA EL 2022
GIÁ BÁN: 539.000.000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi: Liên hệ 0905.157.658

Địa chỉ